korresa2017

Styrstadkörens resa till Åland 2017
Kören i Jomala kyrka
Postmuseet
Kören besöker Bomarsund
Postmuseet