Trots allt

Apokalyps

Livets sakrament

Du som kan

När en människa vaknar

Ära vare Gud i djupen

Rakt igenom sekler

Till vem skulle vi gå

Marana ta

Låt oss celebrera

Helig Helig

I offerlammets tecken

En gång