Skagen2019

En film från grenen
Två damer med sällskap
En mindre tavla
En stor tavla
Museet Kröjer
Glada miner efter resa med ormen
Vandring på grenen
Pool med bastu
Hotell Color i skagen där vi bodde